WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE HISTORII W SZKOLE (3 semestry)

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli  zamierzających nauczać przedmiotu "Historia" w szkole.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Historia starożytna
  2. Historia powszechna 
  3. Historia Polski
  4. Historia Śląska
  5. Historia integracji europejskiej 
  6. Doktryny polityczno-prawne
  7. Europejski system praw człowieka
  8. Planowanie dydaktyczne
  9. Metodyka nauczania historii
  10. Praktyka pedagogiczna

 
 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl