WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: program studiów skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zwiększeniem kompetencji zawodowych w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest rozwijanie wiedzy, kwalifikacji i kompetencji społecznych (postaw) kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie  metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

 

CZAS TRWANIA: studia trwają dwa semestry (180 godzin).

 

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

1. Badania zagrożeń na kolei

2. Strategia i polityka bezpieczeństwa

3. Prawne podstawy bezpieczeństwa

4. Metodyka integracji standardów zarządzania

5. Zarządzanie środowiskowe

6. Logistyka w sytuacjach kryzysowych

                7. Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym

8. Działalność profilaktyczno-szkoleniowa

9. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)

10. Zasady audytowania Systemów Zarządzania

11. Jednostki kontrolne

12. Problemy przywództwa i podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej

13. Zarządzanie czasem i efektywnością

14. Seminarium dyplomowe

 

CENA: 3 200

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1550 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3300 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl