WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOLE ŚREDNIEJ - STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum, a zamierzają uzyskać kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole średniej. 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające nauczanie matematyki w szkole średniej z wykorzystaniem technologii informatycznej zgodnie z opisanymi dla kierunku efektami kształcenia. 

PROGRAM STUIÓW:

1. Analiza matematyczna w szkole średniej - 30 godzin

2. Algebra w szkole średniej - 30godzin

3. Geometria w szkole średniej - 30 godzin

4. Dydaktyka nauczania matematyki - poziom podstawowy egzaminy maturalnego - 20 godzin

5. Dydaktyka nauczania matematyki - poziom rozszerzony egzaminu maturalnego - 20 godzin

 

KOSZT - 1.800 zł

OPŁATY

Ilość semestrów: 1
Koszt pierwszego semestru: 1800 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 1800 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3 lub 6 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl