• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE FILOZOFII W SZKOLE

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli - absolwentów szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania filozofii bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych.

Celem Studiów Podyplomowych „Nauczanie filozofii w szkole” jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu filozofii na poziomie szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Filozofia starożytna i średniowieczna                        
 2. Filozofia nowożytna
 3. Filozofia społeczna,
 4. Filozofia kultury i sztuki
 5. Współczesne problemy filozofii: relatywizm, antyrelatywizm, feminizm
 6. Współczesne dylematy moralne
 7. Filozofia dialogu
 8. Coaching w nauczaniu filozofii 
 9. Dydaktyka:

a)    założenia podstawy programowej nauczania filozofii

b)   nauczanie analizy tekstu filozoficznego

c)    nauczanie filozofii na różnych etapach edukacyjnych

        10. Praktyka pedagogiczna

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 995 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3085 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl