WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI W SZKOLE

Charakterystyka kandydatów

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania  przedmiotów w szkole związanych z zawodem technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry

Bloki tematyczne

1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna

2. Elektrotechnika i instalacje elektryczne

3. Elektronika i układy elektroniczne

4. Hydraulika

5. Podstawy automatyki

6. Podstawy konstrukcji maszyn

7. Materiałoznawstwo

8. Montaż, uruchomianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła

9. Ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła

10. Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła

11. Naprawa oraz modernizacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła

12. Organizacja prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła

13. Demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła

14. Metodyka i dydaktyka

15. Praktyka

16. Pracownia

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1038 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3565 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl