WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZYCIEL INFORMATYKI

 

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, w których w programie nauczania jest wprowadzony przedmiot "Informatyka".

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Multimedia i grafika komputerowa
  2. Strategie prezentacji 
  3. Programowanie i administrowanie sieciami komputerowymi 
  4. Języki programowania  
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 
  6. Budowa stron internetowych  
  7. Języki hipertekstowe 
  8. Metodyka nauczania informatyki  
  9. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl