WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli zamierzających nauczać przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Polityka społeczna 
 2. Polityka gospodarcza  
 3. Doktryny polityczno-prawne 
 4. Integracja europejska
 5. Stosunki międzynarodowe  
 6. Podstawy ekonomii  
 7. Prawo gospodarcze 
 8. Metodyka nauczania przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" 
 9. Techniki informatyczne w edukacji 
 10. Komunikacja społeczna 
 11. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl