• slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

URUCHOMIONA REKRUTACJA

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem  nieposiadających  kwalifikacji do pracy  z osobami upośledzonymi. 

CZAS TRWANIA:  Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Oligofrenopedagogika
 3. Psychologia rozwojowa
 4. Psychologia upośledzonych intelektualnie 
 5. Metodyka nauczania dzieci lekko upośledzonych umysłowo - kl. I-III I kl. IV-VI
 6. Metodyka nauczania w gimnazjum
 7. Rewalidacja indywidualna upośledzonych umysłowo
 8. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 9. Gimnastyka korekcyjna
 10. Metoda Ch. Knilla cz.I i cz.II
 11. Praktyka pedagogiczna

 

Zapraszamy do rejestracji on-line! 
 
Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778 
podyplomowe@wwszip.pl