• slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
WWSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Oligofrenopedagogika

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem  nieposiadających  kwalifikacji do pracy  z osobami upośledzonymi. 

CZAS TRWANIA:  trzy semestry

ZAKRES TEMATYCZNY:
1) Pedagogika specjalna
2) Oligofrenopedagogika
3) Psychologia rozwojowa
4) Psychologia upośledzonych intelektualnie
5) Metodyka nauczania dzieci lekko upośledzonych umysłowo - kl. I-III I kl. IV-VI
6) Metodyka nauczania w gimnazjum
7) Rewalidacja indywidualna upośledzonych umysłowo
8) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
9) Gimnastyka korekcyjna
10) Metoda Ch. Knilla cz.I i cz.II
11) Praktyka pedagogiczna