WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
EDUKACJA BIBLIOTECZNA

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudnionych lub planujących podjęcie pracy w bibliotekach publicznych, a także szkolnych i pedagogicznych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Nowoczesna organizacja i zarządzanie biblioteką
  2. Elementy bibliotekoznawstwa
  3. Wybrane zagadnienia z obsługi komputera i urządzeń multimedialnych
  4. Metody i techniki zarządzania
  5. Organizacja bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych
  6. Metodyka edukacji czytelniczej i medialnej
  7. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów
  8. Biblioterapia
  9. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl