• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
EDUKACJA BIBLIOTECZNA

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudnionych lub planujących podjęcie pracy w bibliotekach publicznych, a także szkolnych i pedagogicznych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Nowoczesna organizacja i zarządzanie biblioteką
 2. Elementy bibliotekoznawstwa
 3. Wybrane zagadnienia z obsługi komputera i urządzeń multimedialnych
 4. Metody i techniki zarządzania
 5. Organizacja bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych
 6. Metodyka edukacji czytelniczej i medialnej
 7. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów
 8. Biblioterapia
 9. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl