WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli zamierzających prowadzić zajęcia edukacyjne z przedmiotów "Podstawy przedsiębiorczości" i "Zarys wiedzy o gospodarce" w szkołach ponadgimnazjalnych oraz "Wprowadzenie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym" w gimnazjach.

CZAS TRWANIA: trzy semestry

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Finanse publiczne   
 2. Podstawy ekonomii  
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem  
 4. Podstawy marketingu  
 5. Rachunkowość jednostek gospodarczych  
 6. Komunikacja społeczna 
 7. Wprowadzenie na rynek pracy  
 8. Metodyka nauczania o gospodarce  
 9. Metodologia nauk ekonomicznych  
 10. Techniki informatyczne w dydaktyce  
 11. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3085 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl