WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla nauczycieli legitymujących się wyższym wykształceniem.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej
 2. Metodyka gimnastyki
 3. Metodyka lekkoatletyki
 4. Metodyka gier zespołowych
 5. Metodyka pływania
 6. Metodyka szkolnego wychowania fizycznego 
 7. Muzyczne środki ruchowe
 8. Zabawy i gry ruchowe
 9. Psychologia uczenia
 10. Podstawy antropomotoryki
 11. Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży
 12. Praktyka pedagogiczna

 

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 945 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3285 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl