WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz osób legitymujących się wyższym wykształceniem o specjalności pokrewnej
z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej
  2. Anatomia
  3. Metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  4. Podstawy antropomotoryki
  5. Podstawy rehabilitacji
  6. Podstawy fizykoterapii
  7. Teoria i metodyka kinezyterapii
  8. Fizjologia ogólna 
  9. Dysfunkcje narządów ruchu
  10. Praktyka pedagogicza

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl