WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do Absolwentów wyższych studiów pedagogicznych w zakresie różnych specjalności.
Nadają uprawnienia do pracy jako pedagog w placówkach opiekuńczych oraz szkołach.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Psychologia rozwojowa
  2. Psychiatria dziecięca
  3. Pedagogika specjalna
  4. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  5. Zaburzenia zachowania i emocji
  6. Arteterapia
  7. Organizacja pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  8. Organizacja czasu wolnego
  9. Elementy logopedii
  10. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3085 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl