WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących (lub zamierzających pracować) w szkołach ponadpodstawowych legitymujących się wykształceniem wyższym i posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy pragną zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. System obronności i siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 
  2. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem 
  3. Ochrona ludności i obrona cywilna
  4. Zagrożenia czasu wojny  
  5. Zagrożenia czasu  pokoju 
  6. Psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzysowych 
  7. Metodyka pracy z grupą 
  8. Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego 
  9. Komunikacja interpersonalna 
  10. Praktyka pedagogicza

 

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl