WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla osób  z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać przedmiotu "Plastyka".

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia obejmują zagadnienie z zakresu metodyki nauczania plastyki oraz zajęcia warsztatowe z zakresu kompozycji, technik plastycznych, rysunku, malarstwa, grafiki i formowania przestrzennego z elementami rzeźby oraz wykłady i ćwiczenia z historii sztuki i sztuki współczesnej.

Program studiów obejmuje również obowiązkową praktykę pedagogiczną.

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl