WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ETYKA I FILOZOFIA W SZKOLE

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli - absolwentów szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania etyki i filozofii bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Historia filozofii i myśli etycznej 
  2. Etyka normatywna ogólna 
  3. Problemy etyki praktycznej 
  4. Psychologia moralności 
  5. Etyka zawodowa 
  6. Filozofia polityczna: etyka i polityka 
  7. Problemy etyki praktycznej 
  8. Metodyka nauczania etyki 
  9. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3085 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl