WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
RESOCJALIZACJA

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do pracowników zakładów, izb dziecka, ośrodków resocjalizacji kuratorów sądowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonariuszy policji i służby więziennej oraz absolwentów uczelni różnych specjalności, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 
  2. Praca socjalna z jednostką, grupą i środowiskiem 
  3. Patologie społeczne 
  4. Psychologia niedostosowania społecznego  
  5. Metodyka resocjalizacji  
  6. Profilaktyka społeczna  
  7. Kuratela sądowa 
  8. Prawo karne 
  9. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1012 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3485 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl