• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
KURATELA SĄDOWA DLA DOROSŁYCH I RODZINNA

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Prawo karne i prawo wykroczeń 
 2. Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich 
 4. Prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania kurateli sądowej
 5. Europejski system praw człowieka  
 6. Biofizyczne podstawy interakcji człowiek-otoczenie  
 7. Patologie społeczne 
 8. Praca socjalna z jednostką, grupą i środowiskiem 
 9. Elementy kryminologii 
 10. Podstawy techniki komputerowej

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1340 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2880 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl