WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia,  z przygotowaniem pedagogicznym.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Psychologia rozwojowa
  2. Zaburzenia zachowania i emocji
  3. Wychowanie przez sztukę
  4. Doskonalenie umiejętności wychowawcy
  5. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia
  6. Komputer w pracy wychowawcy
  7. Edukacja polonistyczna
  8. Edukacja matematyczna
  9. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1202 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 4055 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl