• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych

Niskie czesne w pierwszym roku

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 31-05-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika.

Opłata rekrutacyjna 0 zł!

 

 

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy do 30. czerwca 2017 r. wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia. 

Pierwsze 3 miesiące za darmo

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 31-05-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) na kierunku Zarządzanie.

Ostatni semestr za darmo na 21 lat WSZiP

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 31-05-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Pedagogika.

Opłata rekrutacyjna 0 zł!

 

 

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy do 30. czerwca 2017 r. wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia.