WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych

Pierwsze 3 miesiące za darmo OSZCZĘDNOŚĆ MIN. 885 zł

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 31-05-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) na kierunku Zarządzanie.

Niskie czesne w pierwszym roku CZESNE JUŻ OD 275 zł/m-c

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 31-05-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika.

Opłata rekrutacyjna 0 zł! OSZCZĘDNOŚĆ 450 zł

 

 

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy do 30. czerwca 2017 r. wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia. 

Ostatni semestr za darmo OSZCZĘDNOŚĆ MIN. 2500 zł

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 31-05-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Pedagogika.

DWA DYPLOMY - JEDNO CZESNE OSZCZĘDNOŚĆ MIN. 2500 zł

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 31-05-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Pedagogika.

Opłata rekrutacyjna 0 zł! OSZCZĘDNOŚĆ 450 zł

 

 

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy do 30. czerwca 2017 r. wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia.