WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Oferta kierunków studiów podyplomowych

Wpisz szukaną frazę  

Pedagogika

SPRAWDŹ REKRUTACYJNE PROMOCJE!!!

 

...INNOWACJE OTWIERAJĄ ŚWIAT

 

STUDIUJ Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE
ZA POMOCĄ KOMPUTERA I INTERNETU

- student uczestniczy w zajęciach z każdego miejsca na świecie bez wychodzenia
z domu - w całości online, przez Internet - transmisja wideo z sali wykładowej,
z możliwością zadawania pytań wykładowcy.

 

 

ZADZWOŃ DO NAS!

tel. 74 848 65 93, 74 844 45 56
kom. 690 422 778

e-mail: podyplomowe@wwszip.pl

 

WWW.WWSZIP.PL

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

poniedziałek-sobota: 8.00-16.00
niedziela: 8.00-14.00

 


FORMA PŁATNOŚCI: jednorazowo lub ratalnie: 3, 4, 6, 8 lub 12 rat.

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów podyplomowych

piątek, 27 listopada 2015

W związku z kierowanymi do ministerstwa zapytaniami dotyczącymi uprawnień do prowadzenia studiów podyplomowych przez różne podmioty, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przypomina, że do prowadzenia studiów podyplomowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 11 - uprawnione są wyłącznie uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Studia podyplomowe są inną niż studia wyższe, formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Inne podmioty, poza wymienionymi wyżej, nie mają uprawnień do prowadzenia studiów podyplomowych, nie mają także podstaw prawnych do wydania świadectwa ukończenia tych studiów.