• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia transportowe

 • winda
 • podjazd
 • miejsca parkingowe

Udogodnienia w wyposażeniu

 • ławki regulowane
 • pulpity specjalne
 • specjalne oświetlenie punktowe

Wyposażenie w sprzęt

 • myszki komputerowe dla osób niedowidzących
 • klawiatury dla osób niesprawnych ruchowo
 • głośniki dedykowane osobom niedosłyszącym
 • kamery internetowe dla każdej kategorii niepełnosprawności

Literatura w Bibliotece

 • zestawy książkowych dostępów domowych na każdy kierunek studiów -studenci niepełnosprawni i pozostali mają przez 24 godziny na dobę możliwość czytania, zapisywania, drukowania na swoich komputerach osobistych czy urządzeniach mobilnych 5245 pozycji z literatury naukowej z równoczesną opcją dla 5 osób czytających wybraną książkę.
facebook